På dette minikursus gennemgår vi, hvordan du lægger et nyt regulativ ind i VandløbsGIS og vi viser hvordan det tidligere regulativ angives som historisk og dermed skjules, når man åbner VandløbsGIS, så man kun ser det gældende regulativ.
  • 9. februar 2023 14:00 Til 14:45 (UTC+1)2023-02-09 14:00:00 2023-02-09 14:45:00 Europe/Copenhagen Minikursus, nyt regulativ i VandløbsGIS Minikursus, nyt regulativ i VandløbsGIS På dette minikursus gennemgår vi, hvordan du lægger et nyt regulativ ind i VandløbsGIS og vi viser hvordan det tidligere regulativ angives som historisk og dermed skjules, når man åbner VandløbsGIS, så man kun ser det gældende regulativ. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg1OWY5YmItODY5NS00YzdiLWJhOGEtOTdkMGFhYWYyMzNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d234255-e20f-4205-88a5-9658a402999b%22%2c%22Oid%22%3a%22b72b0a4c-7c67-47e0-94b9-5ac90bf1de7f%22%7d 9. februar 2023 14:00 Til 14:45 Europe/Copenhagen