På dette minikursus får du en gennemgang af forskellen mellem at regne med hydraulisk radius og modstandsradius i VASP beregninger og du får en introduktion til værktøjet naturlig dybde i VASP.
  • 25. januar 2023 14:00 Til 14:30 (UTC+1)2023-01-25 14:00:00 2023-01-25 14:30:00 Europe/Copenhagen Minikursus, værktøjet naturlig dybde i VASP Minikursus, værktøjet naturlig dybde i VASP På dette minikursus får du en gennemgang af forskellen mellem at regne med hydraulisk radius og modstandsradius i VASP beregninger og du får en introduktion til værktøjet naturlig dybde i VASP. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc5NTJiNGUtODVmOC00MDkzLTg0MDgtMzkyYTg4YTZmZjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d234255-e20f-4205-88a5-9658a402999b%22%2c%22Oid%22%3a%22b72b0a4c-7c67-47e0-94b9-5ac90bf1de7f%22%7d 25. januar 2023 14:00 Til 14:30 Europe/Copenhagen