Nu er det ved at være tid til at komme ud og kigge på vandplanter i forbindelse med miljøvurdering af nye regulativer. Vi gennemgår de sidste nye cases og giver gode råd.
  • 9. marts 2023 14:00 Til 14:45 (UTC+1)2023-03-09 14:00:00 2023-03-09 14:45:00 Europe/Copenhagen Webinar – Miljøvurdering af regulativer ift. plantesamfundet Webinar – Miljøvurdering af regulativer ift. plantesamfundet Nu er det ved at være tid til at komme ud og kigge på vandplanter i forbindelse med miljøvurdering af nye regulativer. Vi gennemgår de sidste nye cases og giver gode råd. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRiNzNlNTgtZjIwNy00MDYwLWE4ODctZTE3MGEyNzcxZTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d234255-e20f-4205-88a5-9658a402999b%22%2c%22Oid%22%3a%22b72b0a4c-7c67-47e0-94b9-5ac90bf1de7f%22%7d 9. marts 2023 14:00 Til 14:45 Europe/Copenhagen