Slut med gas og ind med en mere bæredygtig varmeforsyning. Termonet vinder frem som løsning, hvor den traditionelle fjernvarme ikke kan betale sig. Termonet er økonomisk fordelagtig at etablere, og systemet har et meget lavt klimaaftryk.

WSP holder gratis webinar om termonet for interesserede i forsyninger og kommuner m.fl.

Når du tilmelder dig, får du en svarmail med kalenderinvitation og deltagerlink.

  • 9. februar 2023 15:00 Til 16:25 (UTC+1)2023-02-09 15:00:00 2023-02-09 16:25:00 Europe/Copenhagen Webinar om termonet Webinar om termonet Slut med gas og ind med en mere bæredygtig varmeforsyning. Termonet vinder frem som løsning, hvor den traditionelle fjernvarme ikke kan betale sig. Termonet er økonomisk fordelagtig at etablere, og systemet har et meget lavt klimaaftryk. WSP holder gratis webinar om termonet for interesserede i forsyninger og kommuner m.fl. Når du tilmelder dig, får du en svarmail med kalenderinvitation og deltagerlink. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjc2MGE4YjctZTg3MC00ODgwLThhZjEtZmJhNzRjZjhlZGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d234255-e20f-4205-88a5-9658a402999b%22%2c%22Oid%22%3a%2252b19349-7db6-43e1-9571-939c828e429f%22%7d 9. februar 2023 15:00 Til 16:25 Europe/Copenhagen