24 ugers betalt barsel til både mor og far eller medforælder

WSP Danmark har indført en ny barselsordning, som tilbyder 24 ugers orlov med fuld løn til begge forældre.


Vi vil gerne sikre ligestilling og lige behandling uanset køn, religion, seksualitet og alder. 24 ugers orlov til begge forældre er i høj grad med til at sikre ligestillingen i forbindelse med barsel
Per Christensen Administrerende direktør