Nu starter arbejdet med en helhedsplan for Kongeåen

Med klimaforandringer og ændrede nedbørsmønstre hænder det oftere, at Kongeåen går over sine bredder, og det kan gå ud over bygninger, infrastruktur og landbrugsarealer. En ny helhedsplan skal finde fælles fodslag ved at inddrage de forskellige aktører og tage hensyn til deres forskellige interesser i planlægningen.


IMG_Kongeaaen