Udfordringer med terrænnært grundvand

I takt med klimaforandringerne, tætningen af kloakker, mindre vandindvinding og lokal regnvandshåndtering, stiger udfordringerne med det terrænnære grundvand i Danmark og under de danske byer. Dette har betydelige konsekvenser for fundamenter, kældre, veje, kloakker, haver og øvrige arealanvendelser.