Måten vi bruker virtuelle designverktøy på endrer dramatisk hvordan vi hjelper våre kunder med å designe byer, bygninger og systemer. Bruk av BIM i prosjekter fører til bedre kommunikasjon, større effektivitet som igjen gir redusert risiko.


Digitalisering er like aktuelt i vår bransje som i resten av samfunnet. For oss er det en selvfølge å effektivisere våre egne arbeidsprosesser ved hjelp av digitale hjelpemidler. Hovedfokuset for implementering av digitale arbeidsmetoder ligger på våre kunders prosjekter, der vi ser store fordeler ved digital informasjonsbehandling, spesielt i forbindelse med prosjektering. WSP dekker rollen som BIM-koordinator eller BIM-rådgiver i byggeprosjekter.

 

En intelligent modell

BIM kan betraktes som en virtuell prototype – enten av en bygning, et nettsted, et infrastruktursystem eller en by. Den gjør at ethvert aspekt av et design kan simuleres og vurderes før det er bygd - noe som gir oss en mer fullstendig forståelse av designet på et mye tidligere tidspunkt.

BIM er kommet for å bli, og flere store oppdragsgivere har allerede begynt å forutsette bruk av BIM i sine byggeprosjekter. WSP bruker teknologien og arbeidsprosessene knyttet til BIM for samarbeidsdesign av bygninger, infrastrukturelementer og til og med byer. All prosjektinformasjon finnes i en 3D-datamodell som deles mellom interessentene. Modellen kan inneholde alle de fysiske og funksjonelle egenskapene til et prosjekt, inkludert struktur, geometri, estetikk, materialer, systemer og dynamisk ytelse. En 3D-modell blir 4D hvis en tidskomponent legges til, og 5D når kostnadsrelatert informasjon inkluderes.

 

Ti måter BIM vil forbedre byggeprosjektet på:

1. Forbedre effektivitet

2. Redusere avfall

3. Redusere risiko

4. Redusere kostnader

5. Forbedre lønnsomhet

6. Redusere miljøpåvirknin

7. Forbedre helse og sikkerhet

8. Maksimere verdi

9. Gi bedre service til kunden

10. Gi tillit til at prosjektet blir levert på tid og budsjett 

Innenfor byggeteknikk utarbeider vi komplette bygningsmodeller, der alt av nødvendige tegningsunderlag hentes. Vi benytter også BIM i kraftige beregningsverktøy som FEM-analyser og til å utføre LCC-beregninger og energi- og inneklimaanalyser.

 

Våre BIM og VDC-tjenester og leveranser inkluderer:

  • Parametrisk modellering

  • Bygningsinformasjonsmodeller

  • Integrert prosjektleveranse

  • 2D/3D modellering for Designstøtte

  • 4D modellering

  • Konstruksjonsanalyse/gjennomgang av konstruksjon

  • Tverrfaglige samarbeidsprosesser

  • Simulering og resultatanalyser

  • Energimodellering og analyse

  • VDC og integrering av risikoanalyser

Våre prosjekterende ingeniører har opparbeidet seg høy kompetanse og solid erfaring i bruk av BIM og åpen BIM i flere betydelige og komplekse prosjekter. Dette har lagt til rette for god kommunikasjon, samhandling og kontroll i prosjektet. Vi er godt kjent med buildingSMARTs anbefalinger og standarder, som er helt vesentlig for å bruke åpen BIM i praksis.

WSP har blant annet vært BIM-koordinator og rådgiver for rehabiliteringen av Oslo fengsel og rehabiliteringen av Rådhusgata 5. For Oslo fengsel utarbeidet vi en komplett modell fra punktsky, som genererte tegninger og utarbeidelse av underlag for beskrivelse av bygningselementene. I Rådhusgata 5 og Holmlia skole var vi BIM-koordinator med sammenstilling av modeller fra alle fag i prosjektet og samhandling mellom disse.