Fire studenter har denne sommeren testet og vurdert ulike digitale kartleggingsverktøy for ombruk, på oppdrag fra WSP og Entra. Resultatet av arbeidet viser at verktøyene skiller seg tydelig fra hverandre, og at alle har forbedringspotensiale.