Voorbeeldenboek klimaatadaptatie

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft WSP een boek samengesteld met voorbeelden van klimaatadaptatie in landelijk gebied. De vraag werd gesteld vanuit de kennisagenda van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2021. Doel van het convenant is het bereiken van een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond in 2020.


Locatie

  • Nederland

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat

Partners

Periode

  • 2017 - 2018