Termisk energi og bioenergi

I WSP ønsker vi at fremme en bæredygtig energiproduktion, og vi støtter derfor brugen af termisk energi og bioenergi, som et supplement til de vedvarende energikilder. Hver projekt er unikt, og i WSP sørger vi altid for at leve op til den enkelte kundes forventninger og behov.

WSP bistår energiselskaber med konsulentrådgivning i forbindelse med energiprojekter og vi kan varetage et projekt fra start til slut.

Vi assisterer virksomheder, når de skal konvertere deres anlæg fra kul til biobrændsel, eller hvis de ønsker at udvide kapaciteten af deres kraftvarmeværk. Vi hjælper blandt andet virksomheder med at implementere nye miljøvenlige brændsler og nye processer i forhold til drift og vedligehold. Vi rådgiver også virksomheder omkring krav og lovgivning på området, og vi hjælper vores kunder med forundersøgelser, for at sikre, at projektet lever op til de miljømæssige og tekniske krav, herunder krav til rentabilitet.

Vi kan desuden varetage design af mekaniske- og elektriske elementer og instrumentpaneler, automatisering af processer, indledende byggeplaner, placering af udstyr samt rør og ventilation mm. Hvis kunden ønsker det, leverer vi detaljeret design, byggedokumenter med beskrivelser af bygningskonstruktioner, rørsystemer, kedler og jordforhold mm. Vores tværfaglige projektledere varetager idriftsættelse, men hjælper også med at oplære driftspersonalet i de nye processer.

Vores energikonsulenter har et indgående kendskab til markedet, og bistår gerne med assistance i forbindelse med udbudsprocesser. 

Biogas – Vi bruger affald til at skabe en vedvarende energiproduktion

Vi kan varetage alle faser af biogasprojekter fra forundersøgelser og idefase til projektering, implementering, indkøring og driftsoptimering. WSP’s eksperter hjælper vores kunder med anaerobe systemer til udrådning af forskellige substrater og bistår med assistance vedrørende håndtering af biproduktion. Vi rådgiver desuden om, hvordan man bedst muligt implementerer biogas- og LNG-opgraderinger.

Vi leverer helhedsorienteret rådgivning

Vi sammensætter skræddersyede teams, der matcher det individuelle projekt, og indhenter de specifikke kompetencer, som kunden har brug for. Vi kan derfor samle de bedste folk inden for konstruktioner, brandsikkerhed, geoteknik, transport og infrastruktur mm., hvilket gør, at vi kan levere effektive og integrerede løsninger.  Vi kan bistå vores kunder med følgende ydelser i forbindelse med projektering af biogasanlæg: Undersøgelser af beliggenhed, teknisk due diligence og miljø due diligence, vurdering og valg af teknologi, analyser af råmateriale, sammensætning af affald, modellering af affaldsflow, ledningsnet, myndighedsgodkendelser, VVM-undersøgelser, detaljeret design og udbudsprocesser. Når projektet er afsluttet, kan vi assistere med CE-mærkning, driftsoptimering og optræning af medarbejdere.