Vores mission er at levere kvalitet, innovation og værdi til vores kunder. Nøglen til dette er at forstå, hvordan man integrerer brandsikkerhed i bygherres ønsker, designprocessen og hele bygningens levetid.

Brandteknisk rådgivning

WSP kan tilbyde kvalificeret brandrådgivning indenfor alle typer byggeri i alle brandklasser.

Med WSP som brandrådgiver får du erfarne og kompetente medarbejdere, som har erfaring indenfor feltet med både små, mellemstore og helt store projekter.

 

Vores fundament er et fagligt højt niveau, erfaring, integritet og troværdighed

Der er mere end 250 brandrådgivere globalt i WSP, der deler bedste praksis og viden. Den samlede store erfaring gør, at vi er i stand til at imødekomme de tekniske udfordringer, som moderne byggeri står overfor.

 

Vi yder brandrådgivning med fokus på værdiskabelse i hele processen

For os er det væsentligt, at vi i vores rådgivning bringer reel værdi til projektet bl.a. i form af frihed og fleksibilitet i bl.a. anvendelsesmuligheder og arkitektonisk

Vi hjælper vores kunder i alle faser af projekterne; lige fra nybyggeriets indledende faser, til projektering i forbindelse med renovering, løbende myndighedskontakt og koordinering mellem alle projektets parter.

Vi er vant til at samarbejde med alle relevante faggrupper og sørger for, at alle parter i projektet får den rigtige information på det rigtige tidspunkt, hvilket sikrer dig en effektiv og gnidningsfri proces.

 

Vi er åbne for alternativer og vælger ikke den nemme løsning, men den bedste

Da den brandtekniske løsning kan have en væsentlig indvirkning på de arkitektoniske løsninger, er det væsentligt, at bringer brandrådgiveren ind så tidligt som muligt ind i projektet. WSP sikre, at de brandtekniske løsninger indarbejdes således at de bliver integreret som en del af bygningens funktionalitet og arkitektur.

 

Hvad kan vi hjælpe med…

Vi har brandrådgivere der er certificeret til at kunne løse opgaver i alle brandklasser, herunder tredjepartskontrol.

Vi kan udarbejde alt relevant dokumentation til ansøgning om bygge- og ibrugtagningstilladelse, herunder:

 • Starterklæring, Dokumentation om indplacering i brandklasse, Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt og sluterklæringer
 • Brandstrategi og Brandteknisk redegørelse
 • Brandteknisk dimensionering herunder brand- og evakueringsberegninger og simuleringer
 • Evakueringsberegninger og brand- og røgsimuleringer CFD mv.
 • Diverse instrukser i forbindelse med driften
 • Brandtekniske bygningsgennemgange
 • Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner
 • Risikovurdering og risikohåndtering
 • Virksomheder og oplag omfattet af Beredskabsstyrelsens krav
 • Rådgivning vedr. ATEX
Brandingenir-grafik

Beredskabsplanlægning og crowd management

Indenfor områderne beredskabsplanlægning, krisestyring samt crowd management kan vi assistere med;

 • Event Safety
 • Beregning af personflow (Crowd Management)
 • Krisestyring/Crisis Management, herunder opbygning af krisestyringsorganisation
 • Krisestyringsøvelser
 • Planer for Fortsat drift/Business Continuity Management (BCM)
 • Assistance til kommuner til etablering af Plan for fortsat drift