Processen med at opnå og efterleve myndighedstilladelser har afgørende indflydelse på gennemførelsen af et projekt, og det er derfor afgørende at have rådgivere, som har et indgående kendskab til processer og krav.


WSP evner at håndtere alle faser i myndighedshåndteringen:

  • Indledende dialog om en realistisk rammesætning på det aktuelle vidensniveau

  • Tydelig implementering af myndighedskrav som kravspecifikationer

  • Systematisk opfølgning på tilladelsernes vilkår.  

WSP har rådgivet bygherrer, myndigheder og projektudviklere, derfor har WSP erfaring med at tilpasse mindsettet løbende gennem hele myndighedsprocessen. Dette kombineret med de solide og talrige faglige kompetencer i WSP gør, at myndighedshåndtering er en kerneydelse hos os.  

Myndighedshåndteringen skal integreres i projektgennemførelsen for at sikre fastlæggelse af baselines og styring af projektændringer.