Projekter er blevet mere komplekse, og det kræver et stort indblik i en lang række fagområder, hvilket har gjort det sværere for en bygherre at træffe rettidige og rigtige beslutninger. I WSP hjælper vores erfarne strategiske rådgivere med at skabe gode byggeprojekter fra start til slut.


Det handler om at forstå bygherrens behov og strategiske mål

I takt med at projekter er blevet mere komplekse, er det også blevet sværere for en bygherre at træffe rettidige og rigtige beslutninger. Det kræver derfor stor erfaring og forståelse for bygherrens succeskriterier, organisation og udfordringer samt ikke mindst indsigt i områder som byggeteknik, økonomi, proces og jura, for at kunne hjælpe bygherren med at træffe de rigtige beslutninger. WSP tilbyder kvalificeret og kompetent strategisk rådgivning, der sikre vores kunder, at der træffes de rigtige beslutninger med rettidigt omhu. Strategisk rådgivning tager afsæt i at forstå bygherrens behov og strategiske mål, hvor byggeri og anlæg i sig selv ikke er et mål, men et middel til at skabe forandring og en typisk forudsætning for, at man når i mål med succeskriterierne. Som strategiske rådgivere yder vi støtte i denne proces, som gør det muligt for virksomheder og organisationer at træffe gennemtænkte, strategiske beslutninger. Ved hjælp af kompetent proceseksekvering, skaber vi de rette forudsætninger for at bygherre får realiseret organisationens strategiske målsætninger. Rådgivningen dækker alle beslutningsfaser fra før noget iværksættes og frem til opfølgning og drift efter byggeri og anlæg.

Kvalificerede rådgivere med en bred vifte af tekniske og og strategiske kompetencer

Vores strategiske rådgivningstjenester bruges ofte af kunder, der anskaffer, udvikler, finansierer og investerer i infrastruktur, fast ejendom, energi og industrielle aktiver. Vi forstår det danske marked, samtidig med at vi tilbyder ekspertise og bedste praksis løsninger gennem vores omfattende globale erfaring. Vores teams har en bred vifte af tekniske og strategiske kompetencer og kan derfor både agere som generalister og specialister på et projekt. Som strategiske rådgivere ser vi tværfagligt og helhedsorienteret på projekterne, og vi er altid på forkant med projektets udfordringer og risici. Vi sikrer dermed bygherren det bedst mulige beslutningsgrundlag, så der kan træffes de rigtige løsninger. Vi bistår både private, kommuner og statslige kunder med helhedsorienteret strategisk rådgivning gennem hele projektets livscyklus, fra analyse til færdigt projekt.