Grønt grus skal genetablere tangskove

Kan man pode småsten med tang og på den måde etablere nye tangskove, der skaber større biodiversitet og fanger CO2? Det har specialestuderende Laurids Enevoldsen fra Aarhus Universitet sat sig for at undersøge i sit speciale, hvor han er tilknyttet WSP. Metoden kaldes ”grønt grus”, og det kan gå hen at blive et vigtigt middel i forhold til biodiversitet og klima.
IMG-grnt-grus-2
IMG-grnt-grus-3
IMG-grnt-grus-1