Livet vender tilbage til Køge Bugt

Efter flere års udledning af spildevand, stenfiskeri og råstofvinding, står Køge Bugt overfor en forringet biodiversitet, hvilket har store konsekvenser for det naturlige økosystem og miljøet. Nu får Køge Bugt nyt stenrev, betonrev, formidlingsrev, fiskehoteller, biohuts samt biogene rev, der skal genoprette biodiversiteten, højne kvaliteten af havmiljøet og sikre et fremtidigt sundt økosystem i Køge Bugt.

IMG-KogeBugt

Køge Marina