En hurtigere udrulning af fjernvarme og frigørelse af russisk gas og fossile brændsler er en af de prioriterede indsatser fra den nye regering. Derudover skal alle husejere med gas- eller oliefyr senest ved årets udgang have fået et brev med klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme eller ej. Kommunerne har arbejdet på højtryk med varmeplanlægningen og der vil være borgere, der ikke kan få fjernvarme. Men her kan løsningen være termonet – eller kold fjernvarme.

IMG-Termonet-1a