Når bygninger skal rives ned eller står over for en større renovering, er det vigtigt, at der tages hånd om opgaven fra start til slut. I WSP har vi stor erfaring med alle dele af processen lige fra kortlægning af miljøfarlige stoffer til nedrivning og genanvendelse. Vi har omfattende viden om de krav kommuner og lovgivning stiller og stor indsigt i cirkulær økonomi med fokus på genbrug og genanvendelse.