Omgevingsmanagement vooronderzoeken ViA15

In het kader van het project ViA15 wordt de rijksweg A15 vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de rijksweg A12 tussen Duiven en Zevenaar, in combinatie met verbreding van delen van de rijkswegen A12 en A50. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft WSP in de voorbereidingsfase archeologisch proefsleuvenonderzoek, detectie van niet-gesprongen explosieven, omgevingsmanagement en communicatie met stakeholders verzorgd.

Locatie

  • Regio Arnhem-Nijmegen - Nederland

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat

Periode

  • 2017 - 2018
omgevingsmanagement 111