Future Ready

 Morgendagens samfund vil på mange måder være forskellig fra den verden vi oplever i dag. Future Ready er et globalt WSP-program, som har til formål at undersøge fremtidige trends og tendenser fra hele verden. Vi deler denne viden internt i organisationen, og vi kan dermed hjælpe vores kunder til at levere morgendagens projekter, der er designet til at imødekomme fremtidens udfordringer, samtidig med at de lever op til nutidens behov.

Hvad er Future Ready

Future Ready er et globalt innovationsprogram, som giver WSP mulighed for at bringe en vis klarhed og fremsynethed til de komplekse udfordringer, som vi bliver stillet over for. Vi undersøger og forsker i mega-trends inden for klimaforandringer, samfund, teknologi og ressourcer, hvilket giver os et indblik i morgendagens samfund. Vi udfordrer dermed også vores medarbejdere til at rådgive vores kunder omkring løsninger, der både giver mening i dag og om 30 år. Future Ready resulterer helt konkret i tryghed hos kunden, lavere levetidsomkostninger samt fleksible og modstandsdygtige projekter. 

Vores forskning fortæller os, at nuværende designløsninger ikke nødvendigvis passer til den fremtid, som vi forventer at gå i møde. Med vores Future Ready-program kan vores eksperter give professionel rådgivning til vores kunder. Vi ser det som vores opgave at hjælpe dem med at forberede sig på fremtidens realiteter såsom selvkørende biler, vedvarende energi, ultra fleksible områder, ekstreme vejrforhold og stigende ensomhed.


New Mobility

Internetopkoblede-, selvkørende-, dele- og el-køretøjer vil betyde væsentlige ændringer for måden vi pendler på og hvordan vi udvikler vores transport og infrastruktur.

Hvordan vil New Mobility ændre vores byer?

Smart buildings

Vores verden ændrer sig i et hurtigt tempo. Hvordan forbereder vi vores bygninger på disse ændringer både nu og i fremtiden?

 

Hvordan vil fremtidens bygninger se ud?

Klima

Hvordan vil dit projekt, infrastruktur eller lokalsamfund imødekomme konsekvenserne af global opvarmning, skybrud, kraftige storme og stigende grundvand? De kommende klimaforandringer vil udfordre det byggede miljø og vores samfund som aldrig før. 

Læs mere fra vores eksperter

Samfund

Måden hvorpå vi bruger vores byer, og hvordan vi designer og planlægger vores lokalsamfund og infrastruktur, bliver alt sammen påvirket af ændringer i vores sociale og kulturelle normer. Kan vi bygge bæredygtige og fleksible byer, som tager højde for disse kommende ændringer?

Læs mere fra vores eksperter her

Teknologi

Det er aldrig gået så hurtigt med den teknologiske udvikling, som vi oplever nu. Næsten alle industrier verden over oplever, at nye teknologier dukker frem, og omfanget af de mange nye ændringer og muligheder tranformerer hele produktionsystemer samt udviklings- og managementstrategier. Innovativ teknologi er noget, som vi ikke kan komme udenom.

Læs mere fra vores eksperter her

Ressourcer

Hvis vi prøver at ændre vores tankegang og holdning til vores generelle produktion, kan det blive muligt at skabe en økonomi, der giver os flere muligheder med færre materialer. For eksempel forudser man, at efterspørgslen på energi vil være fordoblet på globalt plan i 2060. Dog vil hoveddelen af vores energiforsyning på det tidspunkt være baseret på vedvarende energikilder takket være grønnere, billigere og mere effektive teknologier.

Læs mere fra vores eksperter her

Kontakt vores Future Ready eksperter

Maren Moltke Lyngsgaard
Havbiolog
Danmark
Send e-mail
Peter Bornhardt
Afdelingschef, Urban vandhåndtering
Danmark
Kontakt os
Mads Sønnegaard Poulsen
Pressekontakt
Danmark
Send email
Rami Kaddoura
Ingeniør
Danmark