Ungdomsboliger i Valby

Ungdomsboliger spirer frem i den voksende bydel ved Valbys gamle grønttorv.Beliggenhed

  • Valby, Danmark

Kunde

  • Gråkjær

Status

  • 2018-2019

Arkitekt

  • Kullegaard

Rolle

  • Bygherrerådgivning

Eftertragtede ungdomsboliger i spirende bydel

WSP arbejder i øjeblikket på et større byggeri af ungdomsboliger på Poppelstykket 8 ved Valbys tidligere grønttorv. I samarbejde med entreprenør Gråkjær A/S og Kullegaard Arkitekter skal der bygges 5 etager med nye ungdomsboliger i den spirende bydel ved Ny Ellebjerg station. Bygningens 1.-5. etage skal rumme ungdomsboliger og tillæggende fællesarealer, mens stueetagen er forbeholdt serviceerhverv. Under terræn skal der være en parkeringsplads og depotrum tilknyttet ungdomsboligerne og erhverv.  

Ungdomsboliger på Poppelstykket

Ungdomsboligerne på Poppelstykket

Designet som en slange, der snor sig gennem græsset

Byggeriet på Poppelstykket imødekommer den stigende efterspørgsel på ungdomsboliger i Københavnsområdet, men udnytter også bydelens udvikling til at skabe attraktive boliger for unge, der i nærmeste fremtid kan benytte sig af metronetværket fra Ny Ellebjerg station. Projektet har et ambitiøst design, hvor bygningen ligner en slange, der snor sig gennem de etablerede grønne områder. Øverst på bygningen vil der være en tagterrasse med udsigt over grønttorvet. 

Rådgivning inden for mange fagområder

WSP vil fungere som rådgiver i byggeriets planlægningsfase og vil i samarbejde med entreprenør og arkitekter stå for dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt samt opfølgning. Her har WSP ansvaret for bl.a. installationer, konstruktioner, IKT-ledelse og miljø.