Ser vi begynnelsen på slutten for kontoret? Neppe. Men den tradisjonelle måten å bruke kontoret på er forbi. Tiden er inne for å rigge om, og bruke arealene annerledes.