Energietransitie

De energietransitie gaat een cruciale fase in. Er zijn plannen gemaakt en akkoorden gesloten. Nu is het tijd voor actie: de ontwikkeling, opzet en uitvoering van grootschalige duurzame energieprogramma’s en projecten. In de praktijk betekent dit een complexe puzzel van techniek, economie, omgeving en bestuurlijke en maatschappelijke belangen.


Projecten

Bestandsnaam
Document Aquathermie Oppervlaktewater duurzame vervanger van aardgas
Document Aquathermie - Oppervlaktewater duurzame vervanger van aardgas
Document Energieconcepten - Duurzaam totaalplan voor de gebouwde omgeving
Document Infographic - Unleashing the Power of Renewable Energy
Document Power Planning - Energiesystemen slim samenbrengen
Document Regionale Energiestrategie - Van wat naar hoe
Document Ruimtelijke inpassing - Schaarse ruimte optimaal benut
Document Waterstof - Transport van productielocatie naar afnemers
Document Windparken - Het schone en betaalbare alternatief
Document Zonneparken - Ruim baan voor de zon

Contactpersonen

Anja Vijselaar
Directeur vakgroep Energie
Nederland
Contact
Marko Kruithof
Manager energietransitie
Nederland
Contact