Hospitaler

Et hospital er ikke bare en bygning. Der skal være et trygt sted, hvor faciliteterne underbygger behandlingen på stedet. Vi leverer holdbare og funktionsdygtige hospitaler, der lever op til moderne standarder, så patienterne kan blive indlagt under trygge rammer.


Læs om vores globale healthcare program og vores internationale hospitalsprojekter i nedenstående brochure:

Download brochure

Et design skabt til brugerne

Moderne hospitaler have faciliteter med høje kliniske standarder, samtidig med at de skal designet til at skabe en tryg ramme, for de patienter, der er i behandling. Det er denne kombination kræver kompetencer, som vi besidder og som har gjort, at WSP har vundet nogle af verdens mest komplicerede hospitalsprojekter. Vi er stolte af vores innovative og effektive hospitalsløsninger, som er skræddersyet og tilpasset kundens vision og model for projektet. Med en lang portfolio af hospitalsprojekter i både indland og udland, kan vi garantere den ekspertise der skal til for at levere verdensklasses hospitalsfaciliteter.  

Vi har været med til at skabe dele af OUHViborg Akutcenter og Herlev Hospital, hvor vi har kombineret internationale og regionale kompetencer på lokale projekter. Hospitalssektoren er et udfordrende marked, da det teknologiske udstyr og faciliteterne altid skal leve op til moderne standarder, men vi tager med glæde denne udfordring på vores skuldre, og vi anerkender det ansvar der følger med sådan en opgave. Vores mål er altid at finde de mest bæredygtige, innovative og effektive løsninger, så vores kunder kan tilbyde den bedst mulige pleje til deres lokalsamfundet - både i dag og i fremtiden.  

Odense Universitetshospital

Odense  universitetshospital

Rene og sikre miljøer

Patientsikkerheden danner grundlag for samtlige beslutninger, vi træffer. Om vi designer et akutcenter eller en børneafdeling, så forstår vi betydningen af at skabe et rent og sikkert miljø. Vores eksperter vurderer, hvordan vi bedst kan minimere spredningen af bakterier ved at skabe et design som understøtter et rent og hygiejnisk miljø. Vi laver et gennemtænkt layout, hvor patientstuer, operationsstuer og personalefaciliteter er placeret strategisk smart, så man reducerer risikoen for krydskontaminering. Vi indtænker samtidig dette i vores design af ventilationsanlæg, så det fjerner luftbårne patogener, samtidig med at det hele tiden forsyner faciliteterne med frisk luft.  Hele designet er bygget op omkring patientsikkerheden fra start af for at undgå ubudne gæster og stoppe sårbare patienter fra at strejfe omkring i uønskede områder.

Positive oplevelser

De bedste hospitaler gør mere end bare at behandle sygdomme og fikse brækkede knogler; de fremmer omsorg og trivsel for de mennesker, der af den ene eller anden årsag er kommet på hospitalet. Vi ser på patientens komfort fra et holistisk perspektiv, hvor vi forsøger at maksimere patientens adgang til naturligt dagslys, frisk luft og grønne områder, og vi prøver så vidt muligt at skabe rolige og private miljøer, hvor patienten kan hvile. Selv mindre frustrationer eller komplikationer kan forårsage angst hos patienten og være med til at forstyrre helbredelsesprocessen, så vi stræber efter at levere et miljø, der både beroligende og tilgængeligt for patienter, familier og personale.  

 Det er vigtigt, at arkitekturen understøtter et inspirerende og positivt hospitalsmiljø, helt fra hvordan man vælger at udforme facaden til det indvendige design og skiltning, som i sidste ende kan være med til at redde liv. Vi tror på, at selv de små detaljer gør en forskel. Bygningen skal være med til fremme helbredelsesprocessen, hvor patienterne kan behandles under rolige og trygge forhold. Samtidig går vi også op i at skabe udendørsarealer som har en rekreativ funktion for patienterne, skabt til oplevelser og samvær både for patienter og pårørende.

 Viborg akutcenter

Viborg akutcenter

Fremtidens hospitaler skal være effektive

Moderne hospitaler skal være mere omkostningseffektive end nogensinde før, og ikke kun under selve opførelsen, men også igennem hele bygningens levetid. Vi regner ud, præcist hvordan bygningen skal drives, og hvad vi kan gøre for at forbedre ydeevnen. Vi bygger konstruktioner, så den kræver minimal vedligeholdelse, vi benytter installationer som reducerer energi- og vandforbruget, og vi skaber et layout der optimerer personalets bevægelsesmønstre.  

Grundet vores globale størrelse, har vi adgang til en vidensbank, hvor vi deler kompetencer og ny viden på tværs af lande. Vores ingeniører benytter derfor de nyeste teknikker og har adgang til specialkompetencer, samtidig med at vi kan skabe et klar overblik over hele processen for de involverede parter. Vi går meget op i at skabe fremtidens hospitaler, og vi udarbejder derfor fleksible designs, som kan formes efter fremtidens behov og behandlingsmuligheder. Vi udarbejder strategier, for hvordan bygningen skal imødekomme klimaændringer ved at skabe strukturer, der vil forblive effektive og sikre i de følgende årtier.  

Sahlgrenska Universitetshospital

sahlarenska  universitetshospital