WSP tilbyder at løfte projekteringsledelsen ud af projekterne, som et selvstændigt område, samtidig med at det forbliver det centrale bindeled mellem alle interessenter. Vi placerer os dermed centralt i beslutningsprocessen, hvorved vi kan være med til at skabe det rette beslutningsgrundlag for vores kunde.

Projekteringsledelsen bør også ses i et ledelsesmæssigt perspektiv fra kunden af: Projekteringsledelse er ikke kun en koordineringsopgave, men en krævende ledelsesopgave. Det er vigtigt at analysere projektet fra start af og gøre det klart, hvilke krav det er til projektledelsen. I WSP betragter vi kompetencerne omkring projekteringsledelse, som en specialistydelse til vores kunde.  Der er i vores optik tale om en reel værdiskabelse for kunden, når denne specialistydelse tilknyttes organisationen fra de tidlige faser af, idet vores erfaringer og ledelseskompetencer fra tidligere projekter, derved kan bringes i spil tidligt i forløbet. På denne måde opnår kunden en mere helhedsorienteret tilgang til projektet fra start af og signalerer samtidig en professionel og nøgtern tilgang til projekteringsledelsen over for de øvrige interessenter i projektet.

Projekteringsledelse

Projekteringsledelsen er den funktion, som binder projektet og processerne sammen samt giver værdi i grænsefladerne mellem for eksempel arkitekt, ingeniør og entreprenør. Vi ved, som erfarne projekteringsledere, at der skal fokus på de gode samarbejdsprocesser, og disse bør være et centralt omdrejningspunkt for projektet gennem alle faser. I et byggeprojekt bestemmes det overordnede design og funktion under designfasen, og der bliver formuleret mange betingelser, som vil være afgørende for en vellykket projektimplementering. Alle disse forhold gør, at projekteringslederen bliver til en nøgleperson i projektet, idet denne vil fungere som en slags dirigent for byggeprojektet.

 

 WSP har hele tiden fokus på, at optimere processerne, hvilket giver et øget fokus på grænsefladerne mellem de mange aktører, og med vores projekteringslederes store erfaring og brede tværfaglige forståelse, skabes hermed merværdi for kunden. Vi ønsker på denne måde, at lede og sikre sammenhæng i de stadig mere komplekse og tværfaglige byggeprojekter. En af projekteringsledelsens hovedopgaver er at håndtere alle involverede interessenter. Vores projekteringslederes evne til at kommunikere og lede andre kommer virkelig til udtryk, når det kommer til at balancere interessenternes forskellige behov ud fra et holistisk perspektiv, hvor de endelige mål for projektet i konstant fokus.  

WSP yder kompetent og engageret projekteringsledelse, som er afgørende for at skabe betingelserne for et smidigt og robust design, samt et vellykket projekt for kunden. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at projekteringsledelsen evner, i tæt samarbejde med øvrige parter, at opstille realistiske budgetter og tidsplaner for projektet. WSPs projekteringsledere tænker på tværs af byggeprocessen og håndterer udfordringer, inden de bliver til dyre omkostninger for kunden.

Digital informationsteknologi

Begrebet digitalisering er højt på dagsordenen i samfundet, og ikke mindst i vores branche. For os er det selvfølgelig ensbetydende med at strømline vores egne arbejdsprocesser med digitale hjælpemidler. Vi fokuserer meget på at implementere digitale arbejdsmetoder og -processer på vores kunders projekter, hvor vi ser store fordele ved digital informationsstyring især i forbindelse med design. Derfor har vi ofte rollen, i forbindelse med vores projekteringsledelse, som IKT-leder og BIM-koordinator på projektet.

 

I de tidlige planlægningsfaser hos kunden vil WSP foreslå, at der fastlægges en strategi for omfanget af projektets digitale informationsniveau. Projekteringsledelsen kan selvfølgelig varetage denne rolle vedrørende IKT-delen. Vores kompetencer inden for projekteringsledelse gør, at vi kan støtte vores kunder i forskellige valg af it-support til projekt- og programstyring.  

Det er helt afgørende i forbindelse med digital projektering og digital aflevering for et projekt, at der tidligt udarbejdes en IKT-specifikation af kunden, som fastlægger den digitale leverance for projektdokumentationen.

Vi kan tilbyde vores kunder følgende:

 • Projekteringsledelse 

 • IKT ledelse i forbindelse med følgende: IKT-strategi, digitalisering af eksisterende forhold, klassifikation, digital kommunikation, etablering af kommunikationsplatform, digital projektering, digitalt udbud og tilbud, mængdefortegnelser samt digital aflevering

 • BIM koordinator

 • Quantity surveyor / Value Engineering

 • Økonomi, - tid- og kvalitetsstyring

 • Sikkerhed i byggeriet - Bygherrens sikkerhedskoordinering i projekterings- og udførelsesfasen - (AMK)

 • Commissioning

 • Projektstyring

 • Kontrahering og kontraktstyring

 • Bæredygtighedsledelse

 • Risikostyring

 • Byggeledelse