Udførelsesfasen transformerer bygherrens visioner fra streger på papir til en bygning i 1:1.  Udførelsesfasen kræver kompetent ledelse og stor erfaring med procesplanlægning for at sikre et godt resultat


Konstruktiv og kompetent byggeledelse

Når vi varetager byggeledelse i WSP, er det altid med udgangspunkt i det konkrete projekt. Vores solide viden og erfaring om konstruktiv og kompetent byggeledelse er pådraget gennem mange år og endnu flere byggeprojekter. Men fordi der ikke er to byggerier, der er fuldstændig ens, tager vores byggeledelse altid udgangspunkt i jeres konkrete behov, ønsker og krav.

Byggelederen er din repræsentant på byggepladsen og varetager dine interesser med hensyn til tid, økonomi og kvalitet, samt sørger for koordinering og samarbejde med entreprenører og rådgivere i byggeperioden.

I mange projekter udgør tekniske installationer en stigende andel af de samlede byggeomkostninger. Den teknologiske udvikling inden for de tekniske installationer vokser, hvor systemer til interaktion bliver stadig mere komplekse og teknisk avancerede. Dette stiller store krav til en effektiv styring af både installation af tekniske anlæg men også til styring og funktionstestning af de tekniske anlæg. Det stiller store krav til byggelederen og hans team, at sikrer at bygningens tekniske installationer fungerer, når bygningen ibrugtages. Afhængig af behovet stiller vi de nødvendige ressourcer og kompetencer til Byggelederens rådighed.

WSP’s byggeledere har de nødvendige færdigheder og erfaringer til at håndtere alt fra mindre projekter til meget store og komplekse projekter. Ved at fremme samarbejdet mellem de involverede parter ved god og entydig kommunikation samt fokuserer på byggeriets fremdrift, sikrer vi, at byggeprocessen gennemføres inden for den aftalte tidsperiode. Involveres vi tidligt kan vi gennemføre en bygbarhedsgranskning af hvilken som helst afsluttet fase, fx Udførelsesprojekt under ledelse af en kompetent Byggeleder, med support fra specialistfagene.

 

Et bredt spektrum af ydelser inden for byggeledelse

 I WSP har vi igennem mange år varetaget byggeledelse for offentlige og private bygherrer på både små og store byggerier, hvor vi blandt andet har hjulpet med følgende

 

  • Styring af byggeprocesserne
  • Koordinering af byggepladsen
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Kvalitets-, økonomi- og tidsstyring
  • Sikkerheds- og sundhedsplan
  • Koordinering af fagtilsyn
  • Projektgennemgang samt ét- og femårsgennemgang
  • Granskning af projektmaterialet med fokus på bygbarhed, kvalitet og økonom