Udførelsesfasen transformerer bygherrens visioner fra streger på papir til en bygning i 1:1.  

Udførelsesfasen kræver kompetent ledelse og stor erfaring med procesplanlægning for at sikre et godt resultat.


Som byggeleder fungerer vi som bygherrens repræsentant på byggepladsen i forhold til andre interessenter.  Vi tager ansvar for at kontrollere og overvåge processen fra en række perspektiver, så som tid, økonomi og kvalitet.

I mange projekter udgør tekniske installationer en stigende andel af de samlede byggeomkostninger. Den teknologiske udvikling inden for de tekniske installationer vokser, hvor systemer til interaktion bliver stadig mere komplekse og teknisk avancerede. Dette stiller store krav til en effektiv styring af både installation af tekniske anlæg men også til styring og funktionstestning af de tekniske anlæg. Det stiller store krav til byggelederen og hans team, at sikrer at bygningens tekniske installationer fungerer, når bygningen ibrugtages.

WSP’s byggeledere har de nødvendige færdigheder og erfaringer til at håndtere alt fra mindre projekter til meget store og komplekse projekter. Ved at fremme samarbejdet mellem de involverede parter ved god og entydig kommunikation samt fokuserer på byggeriets fremdrift, sikrer vi, at byggeprocessen gennemføres inden for den aftalte tidsperiode.