Vi hjelper samfunn med å fremme bærekraft

Vi omfavner endringer og er kompromissløst opptatt av å yte vårt aller beste, fordi våre løsninger er med på å forme morgendagens samfunn. 

Når vi vet at vårt arbeid vil påvirke stedene vi bor og familiene våre i generasjoner, har vi en enorm mulighet til å gjøre en forskjell. Det er det vi står for.
Alexandre L’Heureux President and CEO

Vår tilnærming

I tillegg til å støtte våre ansatte i deres veldedige aktiviteter, påvirker vi også vårt daglige arbeid når vi planlegger, prosjekterer og utvikler med mål om å sette bærekraft i spissen. I prosessen mener vi det er viktig å ha et forankret lokalt engasjement for medeierskap i gjennomføringsfasen, slik at ansvar og stolthet både er et kjernefundament, men også et resultat av prosessen.


Samfunnsinitiativ

For å støtte denne prosessen har vi valgt å ta fatt på spesifikke samfunns- og veldedighetsprosjekter. Vi ønsker også å støtte unge studenter som på lang sikt kan legge til nye mål til våre mål og bidra til fremtidens utvikling. For eksempel deler vi ut stipend til studenter fra Canada; STEM utdanningsstøtte for unge mennesker i Tyskland og USA; og støtte til studenter fra Storbritannia, hvorav noen bygger en ny skole i Namibia. Dette er bare et lite utvalg av eksempler på samfunns- og veldedige prosjekter som vi er stolte av å støtte.

Se bærekraftsrapporten vår "sustainability report" for ytterligere eksempler.

00:00 - 00:00

Vi bringer de nyeste teknologiene og en kultur for innovasjon til vårt arbeid for å dekke samfunnets behov for mobilitet, tilkobling, bærekraft og fleksibilitet.