Søbakken skole

Da Søbakken skole skulle rehabiliteres og bygges var WSP med som rådgiver for vvs, energi, automasjon og BIM. 

 Oppdragsgiver

  • Elverum Kommune

Prosjektkostnad

  • 97 MNOK (entreprisekostnad)

Prosjektstatus

  • Ferdigstilt 2015

Søbakken skole ligger i Elverum kommune, og består av flere bygninger. Prosjektet omhandlet en rekke arbeider på flere av skolens bygg: totalrenovering av bygg A og bygging av nytt teknisk rom på taket, tilkobling av bygg D til ny varmesentral, nybygg bygg G (Lavenergi), bygg F og «tøffelgang» som binder byggene sammen. Bygningen rommer nå storkjøkken, forsamlingssaler, SFO, kontor/administrasjon, klasserom etc. Detaljeringsnivået på prosjekt var høyt. 

Vårt engasjement omfattet følgende fagområder:

VVS: Vurdering av forskjellige typer oppvarmingskilder, innsjøvarmepumpe, fjernvarme etc. VAV, CAV, Kjøkken med fettholdig vann. Berørt samtlige emner innen RIV faget.
BIM: Komplett BIM prosjektering for VVS anlegget, samt tverrfaglig rapportering av kollisjoner. Produsert 360 graders panorama bilder, IFC filer. Prosjektert i Revit.
Automatikk: Komplett prosjektering og beskrivelse av automatiseringsanlegg i alle nivåer fra Toppsystemet til feltutstyr.
Energi: LCC beregninger, inneklimasimuleringer og energiberegninger mot Tek10 og lavenergi. Energimerking.

Størrelse rehab.
2750 m2 2750 m2
Størrelse nybygg
1735 m2 1735 m2