RiK Arkitektur blir en del av WSP Samfunnsutvikling

I forbindelse med WSPs satsing på samfunnsutvikling, samles arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere og øvrige rådgivere i RIK Arkitektur i det nye forretningsområdet WSP Samfunnsutvikling.