I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering av to områder i Båtsfjord sentrum på vegne av Båtsfjord kommune. Områdene gjelder Båtsfjord barnehage med Nordskogvegen og Båtsfjord skole/oppvekstsenter. Det varsles i tillegg i hht. pbl. § 1-7 og § 12-15 at det kan bli felles plan- og byggesaksbehandling for tiltakene.