Sindre Mæland skal lede WSPs prosjektledervirksomhet innen bygg og eiendom i region nord, sør og vest.