Staatsbosbeheer en K3Delta hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor natuurontwikkeling door kleiwinning in de Schalkwijker Buitenwaard. Het plangebied is gelegen in de uiterwaarden aan de noordoever van de Lek ten zuiden van Schalkwijk. Het plan is om de relatief hoog gelegen uiterwaard te verlagen en een nevengeul te graven. Zo kunnen riviergebonden processen zoals stroming, erosie en sedimentatie weer plaatsvinden en kan zich natuur ontwikkelen.

Locatie

  • Schalkwijk

Opdrachtgever

  • K3Delta

Periode

  • 2020 - 2021