Skolen på Grundtvigsvej

Med renoveringen af Skolen på Grundtvigsvej er der fokus på en moderne heldagsskole med optimal læring og leg.Beliggenhed

  • Frederiksberg, Danmark

Kunde

  • FK Ejendomme Frederiksberg Kommune

Status

  • 2014-2016

Arkitekt

  • Gottlieb Paludan Architects og Bplus arkitekter

Rolle

  • Underrådgiver

En moderne byskole

Skolen på Grundtvigsvej ligger midt på Frederiksberg og har 750 elever fra 0. til 9. klasse. Bygningen på 6.350 m2 har gennemgået en grundig renovering, og derudover har skolen også fået en helt ny tilbygning på 1.750 m2. Tilsammen danner bygningerne rammerne for en moderne skole for lokalområdets skolebørn og fritidsbrugere. I forbindelse med renoveringen er udearealerne også blevet omdannet til en skolegård, hvor der er etableret lokal afledning af regnvand (LAR).

Skolen er en heldagsskole, hvor der ikke skelnes mellem skole og SFO-faciliteter, og indrettes med hjemområder, indre gader og torve som kan bruges i undervisningen. Dette giver en fleksibilitet og variation for både elever og lærere i løbet af en lang skoledag.

Opgaven er udført i 2 etaper. Etape 1 omfattede renovering af den eksisterende bygning, og etape 2 omfattede tilbygningen og omdannelsen af udearealerne. Eftersom etape 2 blev udført mens den eksisterende bygning er taget i brug, har det været væsentligt at tage hensyn til en skole i drift.

img-Grundtvigsvej

Skolen på Grundtvigsvej

Optimal læring og leg

Den renoverede skole skal være et sted, hvor læring og leg optimeres. For at opnå et godt indeklima er udsugningsventiler i kælder til ventilation med varmegenvinding udskiftet. I undervisningslokaler, medie- og personaleområder, samt øvrige rum med varierende personbelastning, er der etableret ventilation med variabel luftmængde (VAV). I omklædningsrum, toiletter, depoter og øvrige rum med relativ konstant belastning er der etableret ventilation med konstant luftmængde (CAV). I værksteder, hvor relevant af hensyn til indeklima, er der desuden etableret processug. Det eksisterende radiatoranlæg er blevet renoveret og der er etableret nye radiatorer samt udskiftet radiatorventiler, således at alle rum opfylder kravet om en rumtemperatur på 22°C.

WSP har som underrådgiver til Gottlieb Paludan Architects projekteret alle de tekniske installationer og LAR, samt udført fagtilsyn. Derudover har WSP varetaget bæredygtighedsledelsen, byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordineringen.

Den eksisterende bygning, som nu danner grundlag for Skolen på Grundtvigsvej, husede fra 1898 til 1976 en chokoladefabrik og i tiden derefter Frøbels pædagogseminarium.