Metroer

Metrosystemer er en effektiv form for transport, hvor et stort antal passagerer kan blive transporteret hurtigt og effektivt gennem en befærdet by. Metrosystemer forbinder de forskellige bydele og bringer mennesker tættere på hinanden, og spiller derfor ofte en vigtig rolle for byernes infrastruktur.

WSP har været involveret i en lang række metroprojekter både i udlandet og i Danmark. Siden den første metrolinje åbnede i London i 1863, har mere end 200 byer verden over etableret lignende metrosystemer. I Danmark åbnede Københavns metro i 2002, og den har lige siden fungeret som byens bindeled. Der er nu kommet flere linjer til, og udvidelsen forsætter med den nye Cityring samt en metrolinje til Sydhavn og Nordhavn. WSP arbejder for Københavns Metro, hvor vi er involveret i udarbejdelse af kravspecifikationer og tekniske analyser i forbindelse med levetidsforlængelsen af Metroen på togsæt på M1 og M2 herunder udarbejdelse af udbudsstrategier. En opgave, som vi er meget stolte af.

Et underjordisk metrosystem har en høj kapacitet og det er derfor et af de mest effektive transportsystemer til byer. Især hvis man formår at kombinere moderne kontrol- og signalsystemer med høj sikkerhed og pålidelighed. Det er svært og udfordrende at anlægge metrosystemer, da arbejdet foregår på meget lidt plads i tæt bebyggede områder. Det er teknisk krævende, og det er derfor vigtigt, at man har den nødvendige ekspertviden og har adgang til moderne metoder og teknikker. I WSP har vi adgang til internationale kompetencer, og vi kan derfor tilbyde vores kunder den specialistviden, der kræves, når man arbejder med metrosystemer.

Asset Management for Københavns Metro

Københavns Metro

I WSP har vi mere end 130 års erfaringer med metrosystemer

Vi var med til at anlægge den første Metro i New York i slutningen af det 19. århundrede, og vi har siden da arbejdet på metroprojekter i både Danmark, London, Dubai, Sydney, San Francisco og Toronto. 

Vi yder helhedsorienteret konsulentrådgivning under projektering, implementering, drift og vedligeholdelse af metrosystemer. Vi hjælper også vores kunder med at opdatere eksisterende systemer og bistår gerne med vedligeholdelses- og investeringsstrategier.  

 Vi kan tilbyde vores kunder følgende: 

 • Automatisk togkontrol
 • Signalering
 • Traktionssystemer
 • Rullende materiel
 • Kommunikation
 • Projektering af højnede konstruktioner
 • Sporprojektering
 • Driftsplanlægning og simuleringer
 • Stationsområder og byplanlægning
 • Levering
 • Tekniske og økonomiske forundersøgelser
 • Teknisk design
 • Komplet systemudvikling
 • Systemkoncept
 • Asset management