Tunneller

Tunneller forbinder lande, forener samfund og reducerer rejsetiden, og de er derfor et vigtigt led i vores infrastruktur. Man kan desuden tage et kig på vores moderne hygiejne standarder, som kun kan opretholdes på grund af vores integrerede kloaksystem og vores forsyningsledninger, som giver os strøm, internet og gas, hvilket er altafgørende for vores dagligdag.

WSP er kendte verden over for vores tunnelløsninger 

Vi arbejder i øjeblikket på Femernforbindelsen, hvor WSP leverer specialistrådgivning og tredjepartsgranskning af tunnelelementer. Femernforbindelsen kommer til at forbinde Lolland med Femern i Tyskland, og bliver verdens hidtil længste sænketunnel.

Vi leverer tunnelløsninger i høj kvalitet til både jernbaner, veje og metrosystemer, men varetager også mindre underjordiske konstruktioner til forsyningsledninger og vandudledning.   Tunnelkonstruktioner er komplicerede og kræver en bred vifte af tekniske kompetencer. Tværfaglige løsninger er en nødvendighed, og det er vigtigt at kunne udarbejde innovative og skræddersyede løsninger, da hvert eneste projekt er unikt.

WSP samler alle relevante discipliner under ét tag, hvilket har gjort os til en førende spiller på markedet, når det kommer til planlægning, projektering og konstruktion af tunnelløsninger. Vi bistår med rådgivning vedrørende forundersøgelser, brandsikkerhed, risikovurderinger samt ventilation og vedligeholdelse. Vi kan derfor tilbyde vores kunder specialistviden under alle projektets faser.

Dialog og kreativitet er vejen frem

Vores ingeniører har arbejdet på en lang række forskellige underjordiske konstruktioner over hele verden, herunder vejtunneler, metrostationer, underjordiske deponeringspladser til atomaffald og vandtunneler. I WSP går vi efter at levere et projekt, som overgår kundens forventninger. Vi fokuserer på dialog og kreativitet, og vi prøver altid at anskue værdioptimering fra forskellige vinkler. Vi ser dialog som en af grundpillerne for et godt samarbejde, og vi gør derfor en stor indsats for at skabe en god kommunikation med vores kunder og partnere. Vellykkede projekter er ofte et resultat af et godt samarbejde. Det kræver derudover en tværfaglig ekspertise og en vis projekterfaring, hvis man vil levere innovative løsninger, som tager højde for den fremtidige udvikling. I WSP har vi samlet vores kompetencer under ét tag, og vi har derudover arbejdet på unikke projekter over hele verden, hvilket giver os en vis erfaring og viden, som vi kan videreformidle til vores kunder. 

 

Vi kan levere følgende tunnelløsninger:

  • Hard rock/soft ground tunneller
  • Cut-and cover tunneller
  • Sænketunneller
  • Mikrotunneller
Femernforbindelsen

Femernforbindelsen

Helhedsorienteret rådgivning

Vi kan levere tjenesteydelser til samtlige elementer til et tunnelprojekt herunder tunneldesign, geotekniske undersøgelser, midlertidig og endelig understøtning, mekaniske og elektriske komponenter, overvågning samt ventilation og brandsikkerhed mm.. Vi bistår med rådgivning gennem hele projektet, og hjælper med forundersøgelser, projektering, tilsyn, kontrol og idriftsættelse. Vi hjælper også gerne med tilstandsvurderinger, istandsættelse, genanvendelse og opgradering af tunneller og underjordiske transportfaciliteter.

Vi lægger stor vægt på de geotekniske og geologiske undersøgelser, fordi nøjagtige undersøgelser er den bedste måde at undgå overraskelser og forsinkelser på længere henne ad vejen. Vores geotekniske eksperter forsker løbende i nye metoder og udgravningsteknikker, for at få en bedre forståelse for hvordan jordbunde reagerer ved udgravning. Vi forsker blandt andet i, hvordan man bygger underjordiske konstruktioner, uden at det påvirker de omkringliggende bygninger og områder, så vi kan minimere gener så meget som mulig. Vores geotekniske eksperter er førende inden for deres felt, og de har adgang til moderne værktøjer og teknikker, hvilket vi i forlængelse kan tilbyde vores kunder.

Teknologi er en integreret del af projekteringsfasen

Vores projekteringsteams har adgang til den nyeste teknologi inklusiv BIM og VDC-værktøjer. Det gør det muligt for os at udarbejde detaljerede og præcise oversigter i en virtual reality. Man kan dermed forudse problemer og rette op på dem, før man begynder at grave i jorden. Dette mindsker sandsynligheden for overraskelser under byggefasen, som kunne have forårsaget forsinkelser, ekstra omkostninger eller skader på omkringliggende konstruktioner.

Vores erfaring med jernbaner, veje og lufthavne betyder desuden, at vi har en bred forståelse for, hvordan tunneller interagerer med den øvrige transport. Vi sørger derfor altid for at have en holistisk tilgang til projektet både under projekteringsfasen og under udførselsfasen.