Femernforbindelsen

WSP leverer specialistrådgivning og tredjepartsgranskning af tunnelelementer på den nye tunnel over Femern-bæltet.Beliggenhed

  • Lolland, Danmark og Femern, Tyskland

Kunde

  • Femern A/S (VINCI-Aarsleff JV)

Værdi

  • 65 milliarder

Status

  • 2015 - 2020
Femernforbindelsen