Et nyt ERTMS-signalsystem installeres på den danske fjernbane

Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen vest for Lillebælt.

Beliggenhed

  • Jylland, Danmark

Kunde

  • Banedanmark/Thales-Strukton JV

Værdi

  • 18 milliarder

Status

  • 2012-2022
Nyt ERTMS-signalsystem installeres på den danske fjernbane