I takt med at samfunnet og våre behov utvikler seg, utvikles også behovet for å omforme og tilpasse eiendommene og rommene vi omgir oss med. WSPs prosjektledere har det som kreves for å skape verdi for din eiendom.

Realiserer dine eiendomsprosjekter

Eiendomsutvikling handler om å utvide eller tilpasse en bydel eller en havn, oppgradere en næringstomt eller omdanne annen fast eiendom, slik at eiendommen gir merverdi for eier i form av høyere tomteverdi og økt avkastning og en ny eller forbedret verdi for de som benytter seg av den. For å lykkes må en ha god kunnskap om hva som tillates på eiendommen i form av reguleringsplaner og hva markedet etterspør.

Våre erfarne prosjektledere og eksperter innen eiendomsutvikling har kompetansen som kreves for å skape verdi for din eiendom, enten du er en privat eiendomsutvikler eller representerer offentlige myndigheter. Vi har et tverrfaglig miljø som består av eiendomsutviklere, planleggere, økonomer, ingeniører og jurister, som kan gi råd eller lede utviklingsprosjektet på en måte som skaper trygghet og forutsigbarhet.

Vi har hjulpet mange små og store kunder med å realisere sine eiendomsprosjekter både i Norge og i internasjonal sammenheng. Vi har blant annet vært oppdragsleder, økonomiressurs og daglig leder for tre selskap i forbindelse med utbyggingen av Kanalbyen i Kristiansand.