Nordstjerneskolen

Nordstjerneskolen i Helsinge er et godt eksempel på fremtidens miljørigtige folkeskole.Beliggenhed

  • Helsinge, Sjælland, Danmark

Kunde

  • Gribskov Kommune

Status

  • 2011-2013

Arkitekt

  • E. Pihl & Søn A/S og K&L Gruppen

Rolle

  • Rådgiver i konsortiet

Læring i det fri

Med renovering og udbygning af den eksisterende Helsinge Skole, var målet en ny, moderne og miljørigtig skole samt en ny offentligt tilgængelig svømmehal. Skolen er opført som lavenergiklasse 2015 efter BR2010. Derudover blev også udearealerne forskønnet og der blev etableret regnbede m.m. til forsinkelse af regnvand.

Skolen er indrettet til undervisning i storrum, mindre klasseenheder eller helt intime små rum. Der er arbejdet med transparens, lysforhold og glidende overgange, og naturen er i høj grad forsøgt ”trukket ind” i lokalerne. Alle rum har udsyn til dagslys og natur, og undervisningen kan flyttes fra de indendørs rum til udendørs, hvor der er skærmet af for vind og vejr. Svømmehallen er en integreret del af det samlede kompleks og er et attraktiv og varieret badeområde.

I den eksisterende skole er der etableret Skole-administration, Lærerforberedelse/Lærerværelse og Pædagogisk Læringscenter i stueetagen i forbindelse med Indgang og Reception. På 1.sal er der etableret Bibliotek og Biblioteksadministration, samt Kulturadministration til brug for elever og kommunens borgere.

img-Nordstjerne

Nordstjerneskolens udendørsarealer

Skolebyggeri, OPS og lavenergi

Projektet er udført som OPS – Offentligt Privat Samarbejde, hvor konkurrencegrundlaget var opførelse og 25 års drift af bebyggelsen. Driftsmæssige hensyn som lang levetid, billig og nem vedligeholdelse, hærværkssikre materialer og lavt ressourceforbrug har derfor været indarbejdet i projekteringsfasen lige fra starten. Projekteringsteamet har anvendt en systematisk tilgang efter BREEAM bæredygtigheds retningslinjer.

Som en del af kompetenceområdet er der bl.a. foretaget totaløkonomiske undersøgelser af forskellige varmeforsyningsmuligheder, vedvarende energi og varmegenvinding fra skole til svømmehal. Der er foretaget beregninger af forventet faktisk el, varme og vandforbrug, som er lagt ind i 25 års driftsplan. Der er projekteret et meget detaljeret CTS-anlæg inkl. registrering af forbrug på et stort antal el, varme og vandmålere. Det sikrer en effektiv overvågning af ressourceforbruget samt en hurtig og målrettet indsats, såfremt der opstår afvigelser.

WSP har som rådgiver i konsortiet varetaget 3D-projektering af tekniske installationer og energidesign, klimatilpasning og LAR, fagtilsyn og driftsrådgivning.

Med Nordstjerneskolen har man ønsket at gøre samfundet til en del af læringsmiljøet. Derfor har man valgt at gøre kulturhus, folkebibliotek og svømmehal til en integreret del af skolen.