Arbejdsmiljø

Vi gør en ekstraordinær indsats for at værne om vores folk, ved at skabe en god arbejdskultur, hvor god sundheds- og sikkerhedspraksis er en integreret del af vores kultur.

Vores tilgang

Vi må alle må tage ansvar for at fremme en sikker og sund arbejdsplads. Det betyder også, at ledelsesteamet har ansvaret for at minimere risici og sikre, at medarbejdere og organisationen overholder vores sundheds- og sikkerhedskrav. Vi har udarbejdet en sikkerheds- og sundhedspolitik, som omfatter alle vores medarbejdere i organisationen. Det er disse retningslinjer, som udgør rammerne for vores ledelsesmæssige tilgang til sundhed og sikkerhed, og som understøtter vores vision om nul skader på arbejdspladsen.

Sikkerheds- og sundhedspolitik
Vores ledere skaber en positiv arbejdskultur ved at opfordre til samarbejde, og ved at understøtte ansvarsbevidsthed blandt medarbejdere, så vi i fællesskab kan minimere risici i vores daglige arbejde.
Andy Shannon Global Head of Health & Safety

Zero Harm

Vores vision om nul skader på arbejdspladsen er en strategi, som hele WSP er forpligtiget til at efterleve. Med nøje overvejelser kan vi effektivt reducere risici, ved at benytte innovative løsninger,  som gør at vi kommer sikkert hjem hver dag. Vores mål for Zero Harm er følgende:

Nul dødsulykker
Nul invaliderende skader
Nul skader på offentligheden
Nul langvarrige skader af helbredet


Vores 6 søjler for Zero Harm

Lede

Inspirere medarbejdere til at engagere sig i Zero Harm.

Forenkle 

Skabe effektive systemer og processer.

Nytænke

Udfordre status quo i vores arbejde.

Involvere

Opfordre folk til at tage ansvar for sikkerheden.

Lære

Dele og tilpasse succesfulde metoder.

Spore 

Identificere og forbedre successer.


Rapportering

WSP’s hændelsesrapportering styres gennem vores integrerede sikkerhedssystem. Dette sikrer, at rapporteringen er nøjagtig og konsekvent, hvilket gør det muligt for os at måle fremskridt hen imod vores vision om nul større ulykker. Enhver af vores 50.000 ansatte, såvel som entreprenører eller samarbejdspartnere, der er involveret i vores projekter, kan rapportere fra deres skrivebord ved hjælp af en offentlig formular eller inde på rapporteringsappen. Det integrerede sikkerhedssystem er tilgængeligt for alle projekter.