Vi handler med integritet

Vi streber etter å skape et omdømme som er basert på tillit, ærlighet, integritet og åpenhet i våre daglige aktiviteter med kolleger, kunder og samarbeidspartnere.

bg2
Vårt arbeidsforhold er basert på tillit, og å sette de høyeste etiske standardene i sentrum for alt vi gjør er avgjørende for å opprettholde denne tilliten.
Julianna Fox Chief Ethics and Compliance Officer
Name
Document WSP-anti-corruption-policy-en
Document Code of Conduct
Document WSP-gifts-entertainment-hospitality-policy-en
Document WSP-insider-trading-policy-en
Document WSP-public-disclosure-policy-en
Document WSP-working-with-third-parties-en
img-corporate-responsibility-ethics-business-hotline