Industri

Industribransjen kjennetegnes av store forhåndsinvesteringer, hvor man må ta de riktige beslutningene tidlig i prosessen. Disse utfordringene krever god prosjektledelse gjennom hele prosjektet.


Internasjonal fleksibilitet

Prosjekter i industrisektoren kjennetegnes av store forhåndsinvesteringer, hvor det er et betydelig krav til å ta de riktige beslutningene tidlig i prosessen. Samtidig stiger energiprisene, konkurransen hardner til og fokus på miljø og bærekraft øker. Dette bidrar til høyere krav til kostnadseffektivitet, og mer bærekraftig industriproduksjon.

WSP har erfaring med utviklingsprosjekter, og prosjekterings- og byggeprosjekter fra ulike industriområder.

Våre eksperter forstår de spesifikke utfordringene for hvert industriprosjekt, og samler raskt det mest hensiktsmessige teamet for hvert enkelt prosjekt, uavhengig av industriområde. Vår kompetanse og lokale tilstedeværelse i hele Norge gjør at kunden får den beste oppfølgingen fra WSPs mest egnede bransje- og prosesseksperter innenfor konsernet.

WSP har erfaring med utviklingsprosjekter, og prosjekterings- og byggeprosjekter fra ulike industriområder, blant annet prosessindustri, renseanlegg, smelteverk, energigjenvinning og fiskeri. WSP i Norge samarbeider tett med WSP internasjonalt, som besitter betydelig industrikompetanse, særlig innen prosjektering.  

Innenfor metall og kjemi har vi blant annet kunder som Wacker og Elkem i porteføljen, og innenfor fiskeri og havbruk bistår vi kunder som Marine Harvest og ScanBio. Vi har også bistått et flertall kommuner med avfall og gjenvinningsprosjekter.