Rivierengebied van de toekomst

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de leefbaarheid te waarborgen, is het belangrijk dat we op de juiste manier samenleven met water. Bij de rivieren Rijn en Maas lag de focus de afgelopen decennia voornamelijk op waterveiligheid; het vlot en veilig afvoeren van overtollig water naar zee. De droge zomers van afgelopen jaren maken duidelijk dat we ook rekening moet houden met (toekomstige) situaties waarin sprake is van weinig water. Daarnaast ontstaan door voortschrijdende bodemerosie in het zomerbed steeds vaker problemen voor de scheepvaart en wordt de verdroging in het rivierengebied versterkt doordat de waterspiegel almaar lager komt te liggen.

Binnen het programma Integraal Riviermanagement (IRM) werken het Rijk en de regionale partners aan een toekomstbestendig riviersysteem van Maas en Rijn dat voor meerdere functies duurzaam bruikbaar is. Het project ‘Beeld op de Rivieren’ is onderdeel van dit programma.

Locatie

  • Nederland

Opdrachtgever

  • Waterschap Limburg

Partners

  • Defacto
Mijn kracht ligt in het verbinden van mensen en belangen. Ik breng graag ingewikkelde en complexe processen terug tot de basis om vervolgens orde en structuur te scheppen alsook randvoorwaarden te bepalen voor het aangaan van gesprekken over delicate onderwerpen. Inmiddels heb ik 20 jaar ervaring in het netwerk rondom de rivieren. Deze ervaring kwam zeer goed van pas in dit project omdat we voor de rapportage met veel partijen uit het rivierennetwerk hebben samengewerkt of gesproken. Ik ben er samen met het team in geslaagd om, focussend op de inhoud, met alle betrokken partijen een open gesprek te voeren over de complexe toekomst van het rivierengebied Maas en Rijn.
Jette Eshuis Senior adviseur omgeving en besluitvorming & projectleider procesontwerper IRM Beeld op Rivieren
Beeld op de Rivier_2