Byggeri

WSP bidrager til unikke projekter og state-of-the-art byggerier i både Danmark og udland, hvor vi arbejder på innovative byggeprojekter over hele verden. Vores eksperter er førende indenfor deres felt, uanset om der er tale om et topmoderne sportsstadium, et hospital, en uddannelsesinstitution et boligprojekt eller et erhvervsbyggeri. 

Vi leverer fremtidens byggeprojekter

Vores byggeridivision varetager alle projekteringsopgaver og har den tekniske ekspertise der skal til for at varetage de nødvendige fagdiscipliner. Vi kan desuden trække på de bedste globale kompetencer, og vi kan derfor levere moderne og innovative løsninger, der matcher vores kunders behov. Ved større eller meget komplicerede projekter sker vores bemanding af projekterne, typisk ved, at vores lokale projekt– og projekteringsledere, som er specialister i danske normer, standarder og forretningsgange, sammensættes med udvalgte resurser fra vores globale netværk.

Vi skal alle blive mere bevidste omkring, hvordan menneskelig aktivitet påvirker miljøet,  og vi leverer derfor altid et bæredygtigt design, hvor der tages højde for klimaet og miljøet gennem hele processen. Vi indtænker bæredygtighed, når vi vælger materialer i projekteringsfasen, og vi sørger for at udarbejde innovative designløsninger, som tager højde for det efterfølgende resurseforbrug. Vi ønsker nemlig at være med til at skabe morgendagens samfund, og vi leverer derfor også konstruktioner, der tager højde for morgendagens udfordringer. Vores samfund er i konstant forandring, og vi oplever, hvordan klimaforandringer, stigende ensomhed, moderne teknologi og større ressourceefterspørgsel påvirker vores samfund. Vi mener, at det er ekstremt vigtigt at imødekomme disse udfordringer, når vi designer nye bygninger. Vi tilstræber os altid en helhedstænkende og holistisk tilgang, uanset hvilket projekt vi arbejder på. Vi hjælper kunden fra de tidligere stadier i projektplanlægningen og støtter dem igennem idefase og projektering til nøglefærdigt projekt. Teamet

René Kræmer
Divisionsdirektør, Byggeri
Danmark
Send e-mail
Ulrik N. Muushardt
Markedsudviklingschef, Byggeri
Danmark
Send e-mail
Erik Severin
Forretningsudviklingschef, Byggeri
Danmark
Send e-mail
Marlene Thorman
Markedsudviklingschef, Bæredygtighed, Nedrivning og Genanvendelse
Danmark
Send e-mail
Sajet Mahmudovski
Afdelingschef, Design, Byggeri Øst
Danmark
Send e-mail
Anne Meibom
Afdelingschef, Design, Byggeri Øst
Danmark
Send e-mail
Peter Bernth
Afdelingschef, Specialistydelser, Byggeri Øst
Danmark
Send e-mail
Lars Bo Jensen
Afdelingshef Byggeriafdeling i Odense
Danmark
Send e-mail
Annika Steiness
Afdelingschef, Brandrådgivning
Danmark
Send e-mail
Malene Holmsgaard
Markedschef, Byggeri
Danmark
Send e-mail
Anne Lindegaard
Centerleder Center for Bygningsbevaring
Danmark
Send e-mail
Lasse Wilms
BIM Chef
Danmark
Send e-mail