Vakuumkloakering i Sejrøbugten

Stor udvikling inden for teknikken vakuumkloakering betyder, at et stort sommerhusområde i Sejrøbugten kan tilslutte sig den offentlige vakuumkloak med både økonomiske og miljømæssige fordele.Beliggenhed

  • Odsherred, Danmark

Kunde

  • Odsherred Spildevand

Status

  • 2017-2018

Den bedste løsning

Projektet i Sejrøbugten begyndte som et helt almindeligt kloakeringsprojekt. Forsyningen skulle tage stilling til, hvilken slags kloakering de ville have og WSP assisterede med beregninger af de mest oplagte løsninger. Det kom både på tale at indføre gravitationskloak, tryksat kloakering og et løftepumpesystem, som forsyningen tidligere har brugt i sommerhusområderne og som man er glade for i driften. Men en alternativ løsning var også vakuumkloakering, der var blevet populært i blandt andet Tyskland. WSPs eksperter foretog deres beregning af en periode på 75 år, for at se hvilken af de fire løsninger, der gav de bedste resultater. Her viste det sig, at det var vakuumkloakering, der var den billigste løsning totaløkonomisk.

Miljøvenlig kloakering

I Sejrøbugten begyndte man at indlægge det såkaldte vakuumsystem, der bruger langt mindre elektricitet, da en enkelt vakuumstation kan dække et større område end f.eks. tryksat kloakering med mange minipumper eller gravitation med større pumpestationer. Ofte tilkobler man 1-6 huse til en vakuumbrønd, hvor i der sidder en ventil, der - når der er en vis mængde spildevand i kammeret - åbnes og kammeret suges tomt. Vakuumstationen er placeret i samme bygning som hovedpumpestation til transportsystemet, der fører spildevandet videre til renseanlægget.

Det minimale forbrug af elektricitet er ikke kun en økonomisk fordel – det er også en miljømæssig fordel at begrænse forbruget af energi. Samtidig er det i vakuumkloakering heller ikke nødvendigt at lægge rørene så dybt som i f.eks. gravitationssystemer og minipumpestationer, hvilket betyder begrænset gravearbejde og grundvandssænkning, som dermed ikke påvirker miljøet unødigt.

Rådgivning fra dag ét

WSPs eksperter har været med fra projektets begyndelse, og har været med til at skabe grundlaget for valget af vakuumkloakeringen på baggrund af omfattende beregninger. Efterfølgende har WSP fungeret som hovedrådgiver igennem projektering, udbudsmateriale og i udsendelse af projektet i udbud samt byggeledelse og tilsyn i udførelsesfasen. Forsyningen har selv stået for borger-/kundekontakt og myndighedsarbejdet.