Bæredygtig rådgivning

For at gøre arbejdet med FN’s verdensmål overskueligt og tilgængeligt, har vi udviklet et online dialogværktøj, som skal hjælpe vores kunder med få overblik over, hvilke af FN verdensmål deres virksomhed eller projekt understøtter, samt hvor de i fremtiden ønsker at tage ansvar, skabe handlinger og bidrage til en bæredygtig udvikling.

Hvordan bidrager du til FN's verdensmål?

Vi har i tæt samarbejde med kunder udviklet Mylius, som er et dialogværktøj til FNs verdensmål. Mylius kan give et overblik over, hvilke af FN's verdensmål en virksomhed, et konkret projekt eller produkt understøtter, eller hvilke mål man ønsker at nå. WSP går gerne i dialog med kunden, hvor vi i samarbejde kan udarbejde en konkret strategi for den fremtidige indsats til verdensmålene, så vi i fællesskab kan tage ansvar og skabe handlinger, der bidrager til en fælles bæredygtig fremtid. Det kan være en kompleks opgave at skabe et overblik over ens påvirkning og bidrag til vidensmålene. Ved brug af Mylius, kan vi tilbyde vores kunder en god visuel præsentation af projektets indvirkning på FN's verdensmål samt en efterfølgende dialog. Dialogværktøjet favner bredt og er meget intuitivt at arbejde med. Man kan kortlægge den nuværende situation, sætte nye mål samt beskrive, hvordan bidrag og handlinger skal nås. WSP kan bistå med rådgivning gennem hele processen. 

Få gratis adgang til Mylius
img-bredygtig rdgivning

Flere efterspørger bæredygtighed

Arbejdet med bæredygtige løsninger og verdensmål bliver i højere grad et konkurrenceparameter. Med Mylius er det let at fortælle og vise, hvordan et konkret projekt bidrager til verdensmålene, så det ikke bliver tom snak, men noget der bygger på troværdige handlinger. Flere kommuner er begyndt at arbejde med FN’s verdensmål. I dialogen med borgere og interessenter er Mylius et værktøj til både at formidle og involvere.

Mylius er et digitalt værktøj, der:

  • Er intuitivt og visuelt
  • Giver overblik over og konkretiserer arbejdet med FN’s verdensmål
  • Kan vise kunder og andre dit arbejde med målene
  • Kan bruges til at kortlægge og sætte mål
  • Anvendes til at beskrive, hvordan målene nås