Prosjektet "Ny gjennomføringsmodell for EPC" har bakgrunn i dagens markedssituasjon for EPC i Norge. I samarbeid med Caverion Esco og LinKon har WSP utviklet nye maler. Disse finnes her til nedlasting. 

 

Prosjektet «Ny gjennomføringsmodell for EPC» har bakgrunn i dagens markedssituasjon for EPC i Norge, som de senere årene har vært dalende – spesielt i offentlig sektor. Resultatene fra dette prosjektet viser at det må være økt fokus på forbedringer av gjennomføringen. Dette kan oppnås ved et mer forpliktende samarbeid i prosjektene, samt økt kunnskap om de ulike gjennomføringsmodellene.

Prosjektgruppa har bestått av WSP, Caverion Esco og LinKon, som alle har lang erfaring med EPC, både som kunder, EPC -rådgivere og som EPC-leverandører. ENOVA har støttet utarbeidelsen av en ny modell, for å bidra til økt interesse for bruk av EPC som entreprisemodell.

Ny gjennomføringsmodell for EPC har forankring i norsk standard for energisparekontrakter (EPC) NS 6430:2014, og retter seg i hovedsak mot anskaffelser av EPC i offentlig sektor, men funn og resultater vil også kunne brukes av private aktører, der det er ønske om konkurranseutsettelse av EPC. 
Den nye kontraktfestede samspillsavtalen skal sikre et godt samarbeid mellom kunde og leverandør og dermed ivareta et tillitsforhold mellom partene gjennom hele prosessen.

I samspillsavtalen blir begge parters ytelser og leveranser kontraktsfestet. Det vil si at kunde og leverandør er omforente om utvalgte tiltak i Fase 1 – analysefasen - i prosjektet. Dette skal deretter gjennomføres som en totalentreprise i Fase 2. Ved å følge «åpen bok» prinsippet i Fase 1, når det gjelder både investeringer og besparelser, åpnes det for å samspille om dette og skape økt tillit mellom partene.

Samspillsavtalen inneholder blant annet:

  • målsetninger og holdninger for analysefasen
  • organisering av prosjektet
  • arbeidet, prosessen og leveransen
  • retningslinjer for samspill og samarbeid
  • rettigheter til å bruke prosjektmaterialet

 Dette vil siden danne grunnlaget for kontraktene i Fase 2 og 3. 

EPC samspill fase 1

Figur 1. EPC-prosessen med kontraktsfestet samspill i fase 1.

Gjennomfringsmodeller EPC