Nye Veier

WSP bidro med prosjektledelse i oppstartsfasen av Nye Veier AS, samt med hjelp til etablering av styresekretariat og anskaffelser.


Sektor

Tjeneste

  • Strategisk rådgivning og prosjektutvikling
  • (Se alle)

Oppdragsgiver

  • Nye Veier AS

Prosjektstatus

  • 2015-


Et selskap i oppstartsfasen

Nye Veier AS er et interimselskap som ble opprettet 4. mai 2015. Det et fullt ut statlig eid aksjeselskap, som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier i Norge.

WSP bidro med prosjektledelse i oppstartsfasen av Nye Veier AS, samt med hjelp til etablering av styresekretariat og en rekke anskaffelser. I forbindelse med overtakelse og planlegging av selskapets prosjektportefølje, bistår WSP med å leie inn både prosjektledelse og rådgivningstjenester. Ressursene hentes både fra region Øst og Sør-Vest.