Næringsbygg

Vi fokuserer på våre kunders kommersielle behov og forretningsbehov, og bidrar til å skape inspirerende og innovative næringsbygg som tiltrekker seg kunder og ansatte.


Fleksibilitet er et viktig stikkord for fremtidens næringsbygg. De må kunne tilpasses en rekke forskjellige bruksområder, og må kunne skifte bruksform like fort som forbrukerne skifter vaner og mønstre. Evnen til å reagere på raskt skiftende arbeidsplasser og trender er nøkkelen til å opprettholde en langsiktig verdi for en bygning.

Helhetlig tilnærming

I WSP har vi kompetansen til å lede og gi råd i alle faser av prosjektet, fra kartlegging av behov i idé- og konseptfase, til prosjekterings- og prosjektledelse i byggeperioden. Vi er opptatt av til enhver tid å ha et helhetlig perspektiv, slik at både kunden og brukerne av bygget ender opp fornøyde.

Bærekraftige og fremtidssikre løsninger

Ved å se på form, geometri og bruk av en bygning, utvikler vi løsninger som komplementerer arkitektur og funksjon. Våre rådgivere forstår komplekse byggestrukturer og systemer, samt betydningen av synergi for at bygninger med blandet formål skal fungere optimalt.

WSP er opptatt av at prosjektene bidrar positivt til den økonomiske utviklingen, samfunnet og miljøet vi lever i, og forsikrer seg om at bygget kan tilpasses nye krav ved å vurdere en rekke sammenhengende tekniske, sosiale og miljømessige faktorer som påvirker bygningen.

Vi er opptatt av miljøvennlig byggteknologi, og våre rådgivere hjelper kunder med å oppnå bærekraft gjennom lavt energiforbruk og CO2-utslipp. Våre miljørådgivere hjelper også kunder med å oppnå bærekraftige sertifiseringer som BREEAM.

Resultat med merverdi

Vår lange erfaring innen næringsbygg gir oss en unik og god forståelse av prosjektets komplekse natur. Enten det er et prosjekt som innebærer en enkel butikk, et kontorkompleks eller total renovering av en butikkjede. Vi har blant annet hjulpet Telenor Eiendom med å bygge om 15.000 kvm kontorlokaler til 114 showrooms for Norwegian Fashion Center, og med å bygge om Hamar stadion, et tidligere stadionanlegg til kjøpesenter, kontorlokaler og leiligheter.