Overalt der mennesker bor og oppholder seg er det behov for robust infrastruktur for drikkevann og avløpsvann (overvann og spillvann). Både i større byer, tettsteder og på bygda er det behov for sikker vannforsyning og bortledning, renseanlegg, samt håndtering av overvann og flom.